گیفت کارت تلگرام پریمیوم

گیفت کارت تلگرام پریمیوم گیفت کارت تلگرام پریمیوم
پلن ها
گیفت کارت سه ماهه تلگرام پریمیوم
 • تیک آبی تلگرام پریمیوم
 • بارگزاری استوری در تلگرام
 • حافظه نا محدود جهت دانلود
 • اموجی های پریمیوم
۱,۰۱۲,۱۴۱ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
خرید
گیفت کارت شش ماهه تلگرام پریمیوم
 • تیک آبی تلگرام پریمیوم
 • بارگزاری استوری در تلگرام
 • حافظه نا محدود جهت دانلود
 • اموجی های پریمیوم
۱,۳۷۷,۴۷۰ تومان
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
خرید
گیفت کارت یکساله تلگرام پریمیوم
 • تیک آبی تلگرام پریمیوم
 • بارگزاری استوری در تلگرام
 • حافظه نا محدود جهت دانلود
 • اموجی های پریمیوم
۲,۲۹۳,۷۸۷ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خرید