گیفت کارت گوگل ادرز(تبلیغات درگوگل)

گیفت کارت گوگل ادرز(تبلیغات درگوگل) گیفت کارت گوگل ادرز(تبلیغات درگوگل)
پلن ها
گیفت کارت 2500لیر ترکیه گوگل ادرز
 • امکان شارژ مجدد اکانت
 • امکان ارائه اکانت جدید
 • استفاده از تبلیغات سرچ-یوتیوب و اپلیکشن
 • بازدهی فروش از طریق سرچ گوگل
۵,۹۹۹,۰۰۰ تومان
خرید
گیفت کارت 1000لیر ترکیه گوگل ادرز
 • امکان شارژ مجدد اکانت
 • امکان ارائه اکانت جدید
 • استفاده از تبلیغات سرچ-یوتیوب و اپلیکشن
 • بازدهی فروش از طریق سرچ گوگل
۲,۳۰۹,۶۱۵ تومان
خرید
گیفت کارت ۳۵۰۰لیر ترکیه گوگل ادرز
 • امکان شارژ مجدد اکانت
 • امکان ارائه اکانت جدید
 • استفاده از تبلیغات سرچ-یوتیوب و اپلیکشن
 • بازدهی فروش از طریق سرچ گوگل
۸,۰۹۸,۶۵۰ تومان
خرید
گیفت کارت 5000لیر ترکیه گوگل ادرز
 • امکان شارژ مجدد اکانت
 • امکان ارائه اکانت جدید
 • استفاده از تبلیغات سرچ-یوتیوب و اپلیکشن
 • بازدهی فروش از طریق سرچ گوگل
۱۱,۶۹۸,۰۵۰ تومان
خرید