گیفت کارت گوگل ادرز(تبلیغات درگوگل)

گیفت کارت گوگل ادرز(تبلیغات درگوگل) گیفت کارت گوگل ادرز(تبلیغات درگوگل)
پلن ها
گیفت کارت 2500لیر ترکیه گوگل ادرز
 • امکان شارژ مجدد اکانت
 • امکان ارائه اکانت جدید
 • استفاده از تبلیغات سرچ-یوتیوب و اپلیکشن
 • بازدهی فروش از طریق سرچ گوگل
۵,۹۸۹,۰۰۰ تومان
خرید
گیفت کارت 1000لیر ترکیه گوگل ادرز
 • امکان شارژ مجدد اکانت
 • امکان ارائه اکانت جدید
 • استفاده از تبلیغات سرچ-یوتیوب و اپلیکشن
 • بازدهی فروش از طریق سرچ گوگل
۲,۳۰۵,۷۶۵ تومان
خرید
گیفت کارت ۳۵۰۰لیر ترکیه گوگل ادرز
 • امکان شارژ مجدد اکانت
 • امکان ارائه اکانت جدید
 • استفاده از تبلیغات سرچ-یوتیوب و اپلیکشن
 • بازدهی فروش از طریق سرچ گوگل
۸,۰۸۵,۱۵۰ تومان
خرید
گیفت کارت 5000لیر ترکیه گوگل ادرز
 • امکان شارژ مجدد اکانت
 • امکان ارائه اکانت جدید
 • استفاده از تبلیغات سرچ-یوتیوب و اپلیکشن
 • بازدهی فروش از طریق سرچ گوگل
۱۱,۶۷۸,۵۵۰ تومان
خرید